Foto

Utsikt från Erstaklippan mot Beckholmen. Till vänster Kastellholmen med Skeppsholmen