Huvuden på människor i en folkmassa
Text
Författare: Utrednings- och statistikkontoret (USK). Utrednings- och statistikkontoret

Kronans köpkraft uttryckt i olika penningvärde

Statistik. Kronans köpkraft femårsvis och årsvis blandat.

Uppdaterad