Huvuden på människor i en folkmassa
Text

Kronans köpkraft uttryckt i olika penningvärde

Statistik. Kronans köpkraft femårsvis och årsvis blandat.