Text
Författare: Centralfängelset Långholmen. Stockholms stadsarkiv

Liggare rörande fångar: Församlingsrådets huvudböcker (biografiböcker), volym 1

Volymen innehåller standardiserade biografier över de straffångar som placerats i Centralfängelset på Långholmen. Fångarna kom från hela landet och hade dömts till så långa straff att de skulle sitta av det på landets centralfängelse.

Uppdaterad