Huvuden på människor i en folkmassa
Text

Arbetsinkomst. Män, kvinnor och båda könen 1980-2002

Statistik. Inkomsttagare och medelinkomst efter kön och sektor i Stockholm.