Huvuden på människor i en folkmassa
Text

Folkmängd efter ålder. Inre staden.

Statistik. Folkmängd efter åldersgrupper i Inre staden vart tionde år.