Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Van der Nootska palatset, interiörer

På Samfundet S:t Eriks kulturhusskylt om Van der Nootska palatset:

"Uppfört på 1670-talet av nederländaren Thomas van der Noot. Han blev friherre 1674 efter svensk militär karriär. Till fastigheten hörde även en stor trädgård. Huset har använts som holländsk ministerbostad, tobaksfabrik och gymnastikinstitut. 1903 återställdes det för hovjuveleraren Jean Jahnsson. Senare disponerades huset i 40 år av Sveriges Lottakårer."

Uppdaterad