Huvuden på människor i en folkmassa
Text

Nybyggnation efter storlek, rumsenheter 1925-2004. Inre staden

Statistik. Nybyggnation av lägenheter i Inre staden efter storlek årsvis.