Huvuden på människor i en folkmassa
Text

Levnadskostnadsindex/Konsumentprisindex

Statistik. Levnadskostnads- och konsumentprisindex årsvis.