Huvuden på människor i en folkmassa
Text

Återstående medellivslängd för befolkningen i olika ålderar 1861-2003

Statistik. Genomsnittlig återstående medellivslängd för befolkningen efter kön i Stockholm tioårsperioder.