Foto
Fotograf: Curman, Carl (1833-1913). Stockholms stadsmuseum

Helgeandsholmen vintertid från Strömgatan

Uppdaterad