Text

Vägtrafik i Slussen

Statistik. Man har räknat trafiken i form av olika fordonsslag i oktober varje år mellan 1931 och 1939. Även andra tidsperioder finns tillgängliga hos USK.