Foto

Sandsborgskapellet, Södra Begravningsplatsen. Nuvarande Sandsborgskyrkogården