Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Hornsgatan österut från nr 29 b

Uppdaterad