Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Hornsgatan österut från nr 29 b

Uppdaterad