Foto

Västra Humlegårdsgatan med trähus i kvarteret Domherren. I bakgrunden stenhusbebyggelse vid Odengatan