Foto

Allmänna Gränd mot väster från Hasselbackens entré