Text
Författare: Abera, Seble, Carlsson, Emelie. Stockholms stadsarkiv

Händelserna i Sverige 1917, maj-juni

Uppsats i Historia B, Kungsholms gymnasium, klass S3C

Uppdaterad