Text

Oroligheterna under våren 1917

Uppsats, historia B, Kungsholms gymnasium, klass S3C