Text
Författare: Senait, Johannes, Özlem, Kücükgöl. Stockholms stadsarkiv

Oroligheterna under våren 1917

Uppsats, historia B, Kungsholms gymnasium, klass S3C

Uppdaterad