Foto
Fotograf: Wiklunds Ateljé. Stadsmuseet i Stockholm

Riksdagen på Helgeandsholmen. Interiör av plenisal med ledamöter

Uppdaterad