Foto
Fotograf: Wiklunds Ateljé. Stockholms stadsmuseum

Riksdagen på Helgeandsholmen. Interiör av plenisal med ledamöter

Uppdaterad