Foto
Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Stockholms stadsmuseum

Stadshuset sett från NO I fonden siluetten av Högalid

Uppdaterad