Foto
Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Stadsmuseet i Stockholm

Vy österut mot Järnvägsbron från Stadshuset

Uppdaterad