Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Gamla Rannsakningsfängelsets kvinnliga avdelningen

Uppdaterad