Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Gamla Rannsakningsfängelsets kvinnliga avdelningen

Uppdaterad