Foto

Gamla Rannsakningsfängelsets kvinnliga avdelningen