Foto

Johannes brandstation, från Johannes´ kyrkogård mot sydost