Foto

En grupp underofficerare framför Svea och Göta Livgardes kaserner vid Linnégatan