Foto
Fotograf: Malmström, Axel (1872-1945). Stadsmuseet i Stockholm

Interiör från fattigmansbostad

Uppdaterad