Foto
Fotograf: Malmström, Axel (1872-1945). Stockholms stadsmuseum

Interiör från fattigmansbostad

Uppdaterad