Foto

Kvarteret Sockertången vid Wadköpingsvägen i Åkeshovs småstugeområde