Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Norrbro från Slottet mot Gustav Adolfs Torg med dekorationer med anledning av Oscar II:s 25-årsjubileum som kung.

På Samfundet S:t Eriks kulturhusskylt om Norrbro:

"Fullbordad 1807. Arkitekter Carl Fredrik Adelcrantz och Erik Palmstedt efter ett projekt av Tessin d y 1713. Den är Stockholms äldsta stenbro och ersatte tidigare trärbroar. En basarlänga uppfördes 1838-39 på brons västra sida efter ritningar av Axel Nyström d ä. Basarlängan och Strömparterren från 1830-talet bidrog att göra Norrbro till ett omtyckt flanörstråk. Stockholms medeltidsmuseum tillkom 1986."

Uppdaterad