Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Norrlandsgatan söderut från Engelbrektsplan

Uppdaterad