Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Djurgårdsbron från öster. T.v. Nordiska museet

Uppdaterad