Foto

Djurgårdsbron från öster. T.v. Nordiska museet