Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Djurgårdsbron från öster. T.v. Nordiska museet

Uppdaterad