Foto
Fotograf: Larssons Ateljé. Stockholms stadsmuseum

Västerlånggatan 34, förstuga 1 trappa upp

Uppdaterad