Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stadsgårdskajen västerut

Uppdaterad