Foto

Gravkapellet på Södra begravningsplatsen. Nuvarande Sandsborgskyrkogården