Text

Husförhörslängd, Spånga församling, 1869-1876

Handlar om Tensta, Rinkeby och Hjulsta. I en husförhörslängd står vilka som bodde i de olika gårdarna, vilket yrke de hade, om de flyttade och i så fall vart.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Tensta
Tema

Tensta

Tensta har fått sitt namn efter den bondgård som låg här tidigare. Gården revs 1966 när husen som står i dagens Tensta skulle byggas.