Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Strömsborg sett från sydost, till vänster Strömbadet

Uppdaterad