Foto

Strömsborg sett från sydost, till vänster Strömbadet