Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Strömsborg sett från sydost, till vänster Strömbadet

Uppdaterad