Bildkonst

Djurgårdsbrunns värdshus, sett från söder

Konstnär: Elfving, Jeanette (Johanna Carolina)
Material och teknik: Olja
Underlag: Papper

Sommarbild med skördefolk i förgrunden.