Doktor Jacob Levertin i sitt hus på Skeppsbron 44.
Bildkonst
Konstnär: Levertin, Ellen (1847-1911). Stadsmuseet i Stockholm

Interiör från Skeppsbron 44. Porträtt av med.dr. Jacob Levertin, far till Ellen Levertin och ägare till huset Skeppsbron 44

Konstnär: Levertin, Ellen
Material och teknik: Olja
Underlag: Duk
Mått i mm: 645x480

Uppdaterad