Foto

Hägerstens Torg i Axelsberg. Kvarteret Lokatten, byggår 1969