Foto
Fotograf: Skoglund, Per (f. 1950). Utrednings- och statistikkontoret

Sätra Torg

Uppdaterad