Foto

Stadshusets siluett sedd från Tegelbacken. Ljusreklam på Centralpalatsets södra fasad