Foto

Litet torg vid norra ingången till tunnelbanestationen vid Fjärdholmsgränd i Vårberg

Parkbänkarna som är typiska för sin tid ritades 1968 av Bertil Jonson på Gatukontorets Parkavdelning. Det finns även en enklare version med färre plankor, vilken ritades 1966 av Sture Andersson.