Foto

Spånga kyrka mot nordväst, med det Bondeska gravkoret