Foto

Ammanuensvägen i studentbostadsområdet Lappkärrsberget