Foto
Fotograf: Skoglund, Per (f. 1950). Utrednings- och statistikkontoret

Ammanuensvägen i studentbostadsområdet Lappkärrsberget

Uppdaterad