Foto

Adolf Fredriks kyrka före restaureringen, mindre fönster