Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Adolf Fredriks kyrka före restaureringen, mindre fönster

Uppdaterad