Foto
Fotograf: Carlsson, Barbro. Stockholms stadsmuseum

Östermalmsgatan 68 (f d nr 27). Hemgården, ett tidigt exempel på kollektivhus

Uppdaterad