Foto

Flygbild västerifrån över radiomasterna i Spånga 1936