Foto

F.d. Tjärhovsgatan 75, hästen kommer ner från Erstagatan, och i husets bortre ända mynnar Erstabacken