Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Utsikt från Helgalunden mot SÖ: trähusbebyggelse kv. Milen, Kvadraten och Rektangeln. I bakgr. skymtar bryggerierna i kv. Uret och Åkern

Uppdaterad