Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Runebergsgatan österut och Eriksbergsgatans korsande bro. Bortom bron t.h. kv. Poppeln

Uppdaterad