En hög och smal järnbro med hiss ses förbinda den livliga plats som är Slussen med det höga berget i bakgrunden, Katarinaberget. Vid hissens botten finns en biljettkur. På själva hisskonstruktionen sitter en mängd skyltar med reklam.
Foto
Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Stockholms stadsmuseum

Gamla Katarinahissen med reklamtavlor för bl.a. Stomatol och Hylins Avenacreme. I fonden Södra Teatern

Här ser du den äldre Katarinahissen fotograferad år 1933, strax innan den revs för att lämna plats åt den senare funkisvarianten. Slussen stod inför en omvandling där trafiken skulle ges bättre framkomlighet. En ny hiss såg dagens ljus år 1935, liksom den inbyggda restaurang Gondolen med oslagbar utsikt.

Den första Katarinahissen invigdes den 19 mars år 1883 och resan upp tog 45 sekunder. Hissen hade ett 35 meter högt hisstorn med två hisskorgar som rymde 12 personer plus konduktören. Den senare medföljde på resan och så förblev det genom decennierna. Biljetterna var av strävt papper med taggig kant.

Innan Katarinahissen fanns fick man ta sig upp för Katarinaberget via trätrappor: Lokattens trappor, Söderbergs trappor och Sista styverns trappor. Eller de branta backar som fanns vid Stora Glasbruksgatan. Katarinahisses skapare, Knut Lindmark, utlovade följande: "Gör er icke besvär med backarne! Jag skall låta er sväfva upp för dem utan att ni behöfva göra er den allra ringaste möda. Jag skall hissa upp er.” Lockande förstås och värt några ören om man hade råd!

Uppdaterad