Foto
Fotograf: Blomberg, Anton (1862-1936). Stockholms stadsmuseum

Nationalmuseum sett från Skeppsholmsbron

Uppdaterad