Foto
Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Stockholms stadsmuseum

Linnégatan västerut från Styrmansgatan. Raksalong i kv. Lyran

Uppdaterad